Reglement
van deelname aan het
Oape Landgraafs Carnavalsmoeziek Konkoer 2017

1. 

Het Oape Landgraafs Carnavalsmoeziek Konkoer, kortweg OLCK is een door de Stichting Perpluu-Comité jaarlijks te organiseren konkoers voor liedjes afkomstig van uitvoerders woonachtig in Zuid-Limburg. Het evenement zal plaatvinden op zondagmiddag 12 november 2017.

2.

Voor selectie komen alleen nieuwe liedjes in aanmerking die voldoen aan de volgende criteria:

 • De tekst is geschreven in het Limburgs (streektaal) dialect en hoeft niet persé carnaval tot onderwerp te hebben.
 • Voor deelnemers uit Landgraaf moet de tekst geschreven zijn in het Landgraafs dialect!
 • Het lied mag niet in het openbaar zijn uitgevoerd vóór 1 augustus 2017 en niet deelgenomen hebben aan liedjesconcoursen van carnavalsseizoenen vóór 1 juli 2017.
 • De maker(s) garandeert/garanderen originaliteit.
 • De tekst is niet beledigend / persoonlijk / platvloers en er is geen vorm van reclame in de tekst opgenomen, noch is/zijn er uit de reclamewereld herkenbare muziekfragment(en) in opgenomen.
3.

Inzenden kan geschieden door individuele personen, al dan niet in combinatie met een of meer andere personen, dan wel door verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen. De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar. 
Het OLCK heeft een open karakter zodat ook deelnemers van buiten Landgraaf kunnen inschrijven. 
Er zijn in totaal maximaal 18 deelnemers! Per deelnemende artiest/groep mogen maximaal 2 liedjes ingezonden worden, pas als op de sluitingsdatum het maximum van 18 deelnemers niet bereikt is wordt het 2e liedje opgenomen in de deelnemerslijst. Let op: het 1e ingeschreven liedje is dan ook liedje nr: 1!

4.

Deelname aan het O.L.C.K.:

 • Inschrijven kan alleen digitaal via de website: www.olck.nl
 • De tekst kan direct geplaatst worden in het daarvoor bestemde vak.
  (Nieuw: Tekst kan ook aangeleverd worden via mail maar dan alleen in een bewerkbaar Word-bestand zonder kleurtjes)
 • De muziek kan alleen ingestuurd worden als een WAV-bestand. Geen MP3!!! (dit i.v.m. de kwaliteit)
  (Nieuw: De muziek kan alleen nog aangeleverd worden door deze te uploaden via onze website of het tijdig aanleveren van een CD met daarop betreffende nummer, dit. i.v.m. kwaliteitsverlies en fouten via WeTransfer)
 • Antwoordformulier met betrekking tot de Auteursrechten. 
 • Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan, wordt de inzending niet in de procedure opgenomen.
5.

Inschrijven kan vanaf 04 september t/m 15 oktober 2017, 18 uur! Let op!! u ontvangt per mail een bevestiging als uw inschrijving is ontvangen. Geen bevestiging betekend geen ontvangst! 
Uiterlijk op 17 oktober 2016 worden de definitieve deelnemers bekend gemaakt op de website van het O.L.C.K. 
De loting zal plaatsvinden op 20 oktober 2016 waarmee de startvolgorde wordt bepaald voor het evenement. 
Aanvang loting 20:30 uur, plaats van handeling Partycentra "Het Streeperkruis", Streeperstraat 66 te Landgraaf.

6.

Met betrekking tot de auteursrechten: 

 • De componist/auteur behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Gegevens omtrent liedjes kunnen echter aan derden beschikbaar worden gesteld.
 • De componist/auteur draagt door inzending van het lied aan de Stichting het recht over alle verdere activiteiten te ondernemen die de Stichting ter promotie van dit lied noodzakelijk acht.
7.

De componist/auteur stelt de ingezonden materialen ter beschikking aan het OLCK.

8.

Het uitdelen van gadgets vóór of tijdens het evenement is strikt verboden! Dit om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

9.

Het oordeel van de jury is bindend; hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

10.

De hoogst geëindigde deelnemer is: Winnaar van het OLCK!!
De hoogst geëindigde Landgraafse deelnemer is: Winnaar van de Landgraaf Sjlager!
Komt de hoogst geëindigde deelnemer uit Landgraaf dan wint deze beide trofeeën!

11.

Tevens is er voor de deelnemers nog de "Publiekspries" en D'r Sjtadsprinse(sse) Sjlaager te winnen. Meer hierover op de pagina "informatie O.L.C.K." op deze website.

De organisatie behoudt zich het recht voor om, in het belang van een juist verloop van het OLCK, die maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht voor een juist verloop van het evenement. In dit verband kan in voorkomende gevallen van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken.