O.L.C.K.

OAPE LANDGRAAFS CARNAVALSMOEZIEK KONKOER

Het PerPluu-Comité

Het was alweer een tijd geleden dat er in Landgraaf een carnavalistisch liedjes konkoer werd gehouden en dat moest maar weer eens gaan veranderen!
Tenminste, dit was al jaren de mening van zanggroep “De Parksjtadjôdler” 
Deze groep wist als drievoudig winnaar van het “oude” LCMK ( Landgraafs Carnavals Moeziek Konkoer) hoe belangrijk, motiverend en leuk een dergelijk evenement kan zijn.

Nadat gebleken was dat andere pogingen om een dergelijk evenement van de grond te krijgen niet zouden lukken werd de zaken begin 2013 serieus aangepakt en werden contacten gelegd met bevriende groeperingen om te kijken of er voldoende annimo was dit evenement opnieuw op te starten en dat in een geheel vernieuwd jasje.
Hiervoor moest er eerst gezocht worden naar geschikte kandidaten die enthousiast waren om dit evenement weer terug op de Landgraafse carnavals kalender te plaatsen.
Samen met deze personen hebben de leden van de Parksjtadjôdler de organisatie van dit nieuwe "Leedjes konkoers" op zich genomen. Dit betekende ook dat de Parksjtadjôdler zelf niet deelnamen aan dit evenement, dit weer om oneerlijke concurentie te voorkomen. Duidelijk moest dan ook zijn dat dit evenement  géén evenement van de Parksjtadjôdler zou worden.

Na dit besluit werden de oude bestuursleden van Stichting Perpluu-Comité benaderd om de "slapende" stichting weer nieuw leven in te blazen en hier werd positief op gereageerd.
Daarna werd een nieuwe opzet en naam besproken, dat werd uiteindelijk het het Oape Landgraafs Carnavalsmoeziek Konkoer kortweg het O.L.C.K.

De personen die eveneens zitting gingen nemen in de "nieuwe stichting" werden snel gevonden in de personen van: Jean Pierre Dubois en Peter Wetzels.
Jean Pierre Dubois en Haico Stein hebben helaas in 2016 afscheid genomen van het Perpluu-Comité.
Inmiddels is het Perpluu-Comité versterkt met de volgende personen: Marc Peters, Roger Meens en At Rijsmus.

Het Perpluu comité bestaat derhalve uit de volgende personen:

Voorzitter : Jan van den Boogaard

Secretaris: Elvis van den Boogaard

Penningmeester: Peter Wetzels

Vice voorzitter en 2e secretaris: Ton Stein

2e penningmeester: Jim Wetzels

Bestuurslid: Marc Peters

Bestuurslid: At Rijsmus

Het Perpluu Comité tijdens de overname in 2013

Het Perpluu Comité 2018

PC 2018