O.L.C.K.

OAPE LANDGRAAFS CARNAVALSMOEZIEK KONKOER

Inschrijving OLCK 2018

Zodra uw inschrijving succesvol ontvangen is ontvangt u van ons een bevestig per mail.
I.v.m. vakantie zal dit zal gaan gebeuren vanaf 17 september a.s.
(Denk er aan dat de inschrijving pas compleet is na het overmaken van het inschrijfgeld van €5,00 op bankrek.nr.:
NL07 RBRB 0940 7059 07 t.n.v. Stichting Perpluu Comité en onder vermelding van OLCK 2018 en uw deelnemersnaam).