O.L.C.K.

OAPE LANDGRAAFS CARNAVALSMOEZIEK KONKOER

INFORMATIE O.L.C.K.

Op deze pagina vinden jullie wat informatie over de opzet van het Oape Landgraafs Carnavalsmoeziek Konkoer. 

We hebben gezocht naar een formule waarbij het een prikkelende aangelegenheid wordt om deel te nemen aan dit evenement binnen de Landgraafse gemeentegrenzen.
Omdat het alweer een tijd geleden was dat in Landgraaf een echt “Leedjes Konkoer” (L.C.M.K.) had plaatsgevonden waren natuurlijk veel groeperingen gestopt of hadden geen animo meer om deel te nemen aan dit soort evenementen. Om toch tot een succesvol evenement te komen hebben we gekozen voor een open karakter waarbij dus ook een podium wordt geboden voor deelnemers van buiten Landgraaf. Ook hebben we de zogenaamde publieksprijs weer in het leven roepen.

Ten eerste wat betekent: “Succesvol” voor ons als organisatie. Succesvol betekend voor ons dat naast de winnaars, ook alle andere deelnemers met een tevreden gevoel huiswaarts keren. Een dag vol met onderling plezier en gezelligheid.
Plezier en gezelligheid ligt echter niet alleen in onze handen maar is grotendeels afhankelijk van jullie eigen inbreng, onze ervaring leert echter dat dit wel goed zit. Al met al een dag met veel spanning en plezier. 

Om dit te realiseren hebben we op het O.L.C.K. vier winnaars te weten:

De winnaar van het Open Konkoer
De winnaar van de Landgraafse deelnemers (D'r Landgraaf Sjlaager)
De Publieksprijs
D'r Sjtadsprinse(sse) Sjlaager

Om deel te nemen aan de Publieksprijs ontvangt iedere deelnemer één lijst van alle deelnemende liedjes. Indien er 18 deelnemers zijn kunnen er max. 17 punten vergeven worden. Deelnemers kunnen hun eigen bijdrage geen punten toekennen. Ook krijgen alle betalende toeschouwers een stembiljet en kunnen zo hun stem afgeven. Aan het einde van het Konkoer leveren al deze mensen hun stemmen in en worden alle punten bij elkaar geteld. De deelnemer met het hoogst aantal behaalde punten mag vervolgens de Publieksprijs in ontvangst nemen.

D'r Sjtadsprinse(sse) Sjlaager. Deze categorie zal beoordeeld worden door de Stadsprins(-es) van Landgraaf. Hij of zij zal jureren op eigen gevoel vanuit zijn of haar carnavalshart.

De zevende editie zal, zoals al eerder aangegeven, plaatsvinden op zondagmiddag 17 november 2019, de zondag na de Stadsprinsenproclamatie van Landgraaf.
Iedere deelnemer kan deelnemen met één liedje, ook als er minder dan 18 deelnemers zijn. De inschrijving verloopt volgens het motto "wie het eerst komt, wie het eerst maalt", er worden geen plaatsen meer vrijgehouden voor deelnemers uit Landgraaf, wees er dus tijdig bij en zorg dat je tijdig inschrijft.

Verder zijn en blijven wij van mening dat het OLCK een Leedjeskonkoer moet zijn waar iedereen met plezier aan deelneemt! Dit betekend dat wij na ruggespraak met de deelnemers van de zesde editie vasthouden aan de opzet die volgens jullie en ons momenteel het beste lijkt. Uiteraard willen wij ook na deze zevende editie weer graag met jullie evalueren over wat wij eventueel verbeteren kunnen. Hierbij moeten we niet uit het oog verliezen dat wat voor de een goed is voor de ander minder leuk kan zijn. De bedoeling is in ieder geval om jullie als groeperingen mee te laten denken en praten over de opzet van dit konkoer. 

Wij hopen dat we er allemaal samen weer een groot feest van maken en wij wensen jullie allemaal heel veel succes toe tijdens het O.L.C.K. 2019!! 

Het Perpluu Comité